Fizetési feltételek

A vevő az eladó döntése alapján, az alábbi módok egyikével egyenlítheti ki az áru vételárát:

  • Az áru leszállítása, illetve átvétele előtt készpénzben vagy bankátutalással,
  • Az áru leszállítása, illetve átvétele pillanatában készpénzben, illetve (postai úton történő szállítás esetén) utánvétes készpénzfizetéssel

Az eladó jogosult a fizetési mód megváltoztatására, kivétel a már megkötött szerződések.

Abban az esetben, ha a vásárló nem tartja be a számlák kiegyenlítésének határidejét, újabb árut mindaddig nem adnak el a számára, amíg nem rendezi az eladóval szemben fennálló tartozását.

Amennyiben az eladó részéről kétségek merülnek fel a vevő bankátutalásával kapcsolatban, az eladó jogosult betekinteni a vevő bankszámlakivonatába.

Ha a vevő a számlát határidőben nem egyenlíti ki, akkor az eladó a késedelem idejére késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Banki utalással lebonyolított készpénzkímélő fizetés esetén a fizetési határidő alatt az a dátum értendő, amikor az összeget jóváírták az eladó bankszámláján.

Az áru vevő számára történő átadása, továbbítása
A vevő az alábbi módok egyikével juthat az eladótól megvásárolt áruhoz:

  • Az árut a vevő vagy képviselője az eladó telephelyén átveszi (2045 Törökbálint, Hegyalja u. 54.)
  • A vevő az eladótól kérheti az áru telephelyére vagy egy általa megadott címre történő leszállítását.

Az áru továbbításáról az eladó az általa választott lehető leggazdaságosabb módon gondoskodik, a vevő költségére.

A kiszállítási módok: saját gépkocsival, postai úton, futárral, külső fuvarozó megbízásával.

A vevő jogosult megrendelése visszaigazolásakor a teljesítés időpontjának határidejéről tájékozódni.

Az 1999. évi LXXVI. törvény alapján az eladó által küldött anyagok, ötletek és tervek jogvédettek, csak a tervezési díj megfizetése után, cégünk írásos engedélyével használhatóak fel!

Jelen Általános Üzleti Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, elsősorban a Ptk. Rendelkezései az irányadóak.